Όλα για τον εξοπλισμό BioMass | Γενική Κινηματική

0
Όλα για τον εξοπλισμό BioMass |  Γενική Κινηματική

Η επεξεργασία της βιομάζας ενσωματώνει διάφορους τύπους υλικών όπως ξύλο, σφαιρίδια ξύλου, γρασίδι, απόβλητα αγροκτημάτων και πολλά άλλα. Εξαιτίας αυτού, ο εξοπλισμός επεξεργασίας βιομάζας έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται συγκεκριμένες διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της δονητικής διαλογής, του διαχωρισμού πυκνότητας, της μέτρησης ή της ξήρανσης υλικού. Όταν επιλέγεται ο σωστός εξοπλισμός βιομάζας, οι διαδικασίες μπορούν να ολοκληρωθούν διεξοδικά και αποτελεσματικά, μειώνοντας τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται.

Αποφυγή κοινών προβλημάτων

Μια μονάδα βιομάζας που χειρίζεται ξύλο μπορεί να απαιτεί εξοπλισμό για τις ακόλουθες διαδικασίες:

  • Παραλαβή καυσίμου και ζύγιση
  • Προετοιμασία και στέγνωμα
  • Συστήματα διαχωρισμού
  • Θραυστήρες και θρυμματιστές
  • Συστήματα διαλογής
  • Τροφοδότες και χοάνες αποθήκευσης
  • Μεταφορά ή διαλογή μεταφορέων

Ο χειρισμός υλικών βιομάζας που ποικίλλουν σε μέγεθος, σχήμα, πυκνότητα και σύνθεση μπορεί να είναι δύσκολος. Για παράδειγμα, τα συστήματα διαχωρισμού που χρησιμοποιούν οθόνες από συρμάτινο πλέγμα μπορεί να είναι επιρρεπή σε εμπλοκή και γεφύρωση. Όταν προκύψουν αυτά τα προβλήματα, οι λειτουργίες διακόπτονται και πρέπει να ληφθούν χρόνο διακοπής λειτουργίας για να διορθωθεί το πρόβλημα. Εξοπλισμός υψηλής απόδοσης όπως α δονητικός διαχωριστής μπορεί να διαχωρίσει και να ταξινομήσει υλικά όπως ροκανίδια και σάπια φύλλα, αποφεύγοντας προβλήματα όπως τύφλωση, εμπλοκή ή παγίδευση.

Απρόσκοπτη και αποτελεσματική ροή υλικού

Ο εξοπλισμός βιομάζας θα πρέπει να ολοκληρώνει τις εργασίες επεξεργασίας αποτελεσματικά, αλλά η μεταφορά υλικών από τη μια διαδικασία στην άλλη θα πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματική. Ελαττωματικοί, μικρού μεγέθους ή αναξιόπιστοι μεταφορείς ή τροφοδότες μπορεί να διαταράξουν τη ροή του υλικού και, με τη σειρά τους, να διακόψουν την παραγωγή.

Προσαρμόσιμο δονητικούς μεταφορείς μπορεί να χειριστεί τις μοναδικές ανάγκες του φόρτου εργασίας ή της διάταξης οποιασδήποτε εγκατάστασης. Εξοπλισμός που συνδυάζει πολλαπλές διαδικασίες όπως ένα ενεργοποιητής/τροφοδότης μπορεί επίσης να εξοικονομήσει χρόνο και κόστος παραγωγής. Ένας ενεργοποιητής/τροφοδότης συνδυάζει δύο δονητικούς τροφοδότες με έναν ενεργοποιητή πασσάλων, βελτιώνοντας τον έλεγχο ροής και αποφεύγοντας προβλήματα όπως γεφύρωση ή φόρτιση εκτός κέντρου.

Συστήματα Διαχωρισμού Πυκνότητας

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρήση νερού για να γίνει διαχωρισμός πυκνότητας, όπως σάπια φύλλα ξύλου από γυαλί, μέταλλα ή πέτρες. Αυτές οι τεχνολογίες δημιουργούν περιβαλλοντικές εκπομπές και λύματα που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της διαδικασίας.

Ο διαχωρισμός του νερού εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους για το περιβάλλον, όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πιο πράσινη, πιο αποτελεσματική διαδικασία. Εξοπλισμός όπως ένα ταξινομητής αέρα που χρησιμοποιεί αέρα αντί για νερό για να διαχωρίσει τα βαριά από τα ελαφριά υλικά εξαλείφει αυτή την απειλή. Όχι μόνο αυτό το σύστημα είναι πιο βιώσιμο, αλλά μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τον καθαρισμό με εξοπλισμό διαχωρισμού νερού.

Εξοπλισμός Βιομάζας από την General Kinematics

Σχεδιάσαμε τον ανθεκτικό και αξιόπιστο εξοπλισμό βιομάζας μας για να χειριστούμε τις μοναδικές απαιτήσεις της επεξεργασίας βιομάζας. Με το δεξί εξοπλισμός επεξεργασίας βιομάζαςμειώνονται οι πόροι που δαπανώνται για λειτουργίες, ενώ βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και η παραγωγή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς ο εξοπλισμός GK μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία βιομάζας, επικοινωνήστε μαζί μας και μιλήστε με έναν ειδικό σε δονήσεις σήμερα!

Schreibe einen Kommentar