Ανάκτηση άμμου: VIBRA-MILL® Δονητική Ανάκτηση Παρτίδας Άμμου

0
Ανάκτηση άμμου: VIBRA-MILL® Δονητική Ανάκτηση Παρτίδας Άμμου

Η ανάκτηση άμμου είναι η διαδικασία με την οποία η άμμος χυτηρίου ανακατασκευάζεται χωρίς να επηρεάζονται σημαντικά οι φυσικές της ιδιότητες. Κατά τη διαδικασία ανάκτησης άμμου, συνδετικά και επιστρώσεις που προσκολλώνται σε κόκκους άμμου κατά την παραγωγή χύτευσης αφαιρούνται για να ανακυκλωθεί η άμμος για μεταγενέστερη χρήση. Έτσι, η άμμος πρέπει να καθαριστεί για να αφαιρεθούν τα συνδετικά που προσκολλώνται σε αυτήν κατά τη διάρκεια θερμικά εντατικών εργασιών.

Συνήθως, η ανάκτηση άμμου ξεκινά με άλεση του μείγματος άμμου και συνδετικού υλικού που σχηματίζεται κατά την επεξεργασία σε κόκκους. Στη συνέχεια, τα σωματίδια που μοιάζουν με σκόνη και οι κόκκοι που είναι πολύ χονδροειδείς αφαιρούνται μέσω δονητικής ανάκτησης άμμου. Τέλος, οι κόκκοι του σωστού μεγέθους καθαρίζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για να αφαιρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα συνδετικά και άλλα οργανικά υλικά.

Κοινές μέθοδοι ανάκτησης άμμου

Sand Reclamation: VIBRA-MILL® Vibratory Batch Sand Reclamation Καλούπια χύτευσης άμμου General Kinematics

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι διεργασιών ανάκτησης άμμου: μηχανική ανάκτηση (δηλ. ανάκτηση τριβής, π.χ. ανάκτηση ξηρού), υγρή ανάκτηση και θερμική ανάκτηση. Μηχανικές μέθοδοι ανάκτησης άμμου όπως η Vibratory Batch Sand Reclaimer VIBRA-MILL® τρίψτε τα συνδετικά γρήγορα για να διατηρήσετε τη ροή της άμμου κατά τη διαδικασία του χυτηρίου. Η υγρή ανάκτηση αφαιρεί εν μέρει τις επικαλύψεις άμμου και την οργανική ύλη, ενώ οι διεργασίες θερμικής ανάκτησης, οι οποίες συνήθως λειτουργούν σε θερμοκρασία άνω των 600°C, είναι κατάλληλες για χυτήρια μη σιδηρούχων και άμμους συνδεδεμένες με πετρέλαιο που δεν περιέχουν άργιλο.

Συχνά, αυτές οι διαδικασίες αποκατάστασης συνδυάζονται για να βελτιώσουν την ανάκτηση και την ποιότητα της άμμου. Για παράδειγμα, η άμμος μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας θερμική ανάκτηση μετά από υγρή αποκατάσταση για την πλήρη απομάκρυνση της οργανικής ύλης και την αποκατάσταση της αρχικής ποιότητας της άμμου.

Γιατί είναι σημαντική η ανάκτηση άμμου;

Η ανάκτηση άμμου είναι ζωτικής σημασίας στη διαδικασία χύτευσης μετάλλων, επειδή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα χύτευσης. Μόλις τεθεί σε εφαρμογή μια διαδικασία ανάκτησης άμμου, ένα χυτήριο μπορεί να μειώσει σημαντικά το ποσό που δαπανάται για φρέσκια άμμο τους επόμενους μήνες και χρόνια.

Επιπλέον, η ανάκτηση άμμου μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια, επειδή η άμμος αποτελεί βασικό συστατικό στις οικοδομές και τις κατασκευές λόγω της χρήσης της σε σκυρόδεμα και άσφαλτο, έχει υπάρξει παγκόσμια έλλειψη άμμου. Αυτό μπορεί να φαίνεται αντιπαθητικό, αλλά επειδή η άμμος της ερήμου είναι συχνά πολύ λεπτή για βιομηχανικούς σκοπούς (και πολύ μακριά από τις τοποθεσίες που απαιτούν την άμμο), υπάρχει περιορισμένη ποσότητα άμμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Το VIBRA-MILL® Vibratory Batch Sand Reclamation

Sand Reclamation: VIBRA-MILL® Vibratory Batch Sand Reclamation Vibra-Mill-2 General Kinematics

Το VIBRA-MILL® Vibratory Batch Sand Reclamer είναι μια ενεργειακά και χωροταξική μονάδα δόνησης που παρατείνει τη χρήση της άμμου No-Bake Sand μειώνοντας την ανάγκη αγοράς νέας άμμου. Η μονάδα χαμηλής συντήρησης μπορεί να χειριστεί πάνω από 50 τόνους την ώρα, μειώνοντας τους σβόλους στα μείον 20 mesh. Η μονάδα VIBRA-MILL® διατίθεται επίσης σε εντελώς κλειστό σχεδιασμό για την αφαίρεση της σκόνης πυριτίου από τον χώρο εργασίας βοηθώντας το χυτήριο σας να φτάσει στο ρεύμα Οδηγίες OSHA Silica.

Κάθε χυτήριο έχει μια μοναδική διαδικασία, και με αυτή τη μοναδική διαδικασία είναι η εγγενής ανάγκη για μια προσαρμοσμένη λύση. Η ομάδα της General Kinematics σχεδιάζει και κατασκευάζει ευέλικτο εξοπλισμό για κάθε διαδικασία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις ανάκτησης άμμου στο Γενική Κινηματική.

Schreibe einen Kommentar